onsdag 23 juni 2021

Besiktningsprotokoll från obligatorisk ventilationskontroll

Se besiktningsprotokoll från obligatorisk ventilationskontroll på anslagstavlan.

onsdag 5 maj 2021

måndag 26 april 2021

Höjning av BRF-avgifter.


Bakgrundsinfo:

· I april 2008 sänktes avgiften med 25%

· Sedan dess har föreningen haft oförändrade avgifter vilket sakteligen lett till att föreningens reella     intäkter minskat i värde

· Föreningens utgifter ökar på grund av indexhöjningar hos våra leverantörer

· Konsumentprisindex (KPI) har under perioden.2008 och 2020 ökat med 11,80%.


Beslut:
I ett led att anpassa BRF´s intäkter mot dess kostnader beslutar styrelsen att höja BRF-avgifterna med 12% fr.o.m. den 1 juli 2021.

Styrelsen kommer fortsättningsvis att göra årliga beräkningar i ett led att skapa en långsiktig balans mellan föreningens intäkter och utgifter och fondera nödvändiga medel för att undvika skuldsättning vid framtida underhålls-, investerings- och renoveringsbehov./Styrelsen.


Se: BRF Avgifter

söndag 28 mars 2021

Barvagnar får ej parkeras i trapphuset.

Med hänvisning till våra säkerhetsregler gällande brandskydd och minimera risken för brand ska trapphus, entré och källargång hållas fritt från lösa föremål.

Barnvagnar, dörrmattor och andra personliga pinaler ska alltså förvaras innanför lägenhetsdörren (eller i ditt föråd).


Föreningens brandskyddsregler: http://www.brfmuraren13.se/p/brandskydd.html

Serviceavgift 2021

Serviceavgift

På årsstämman 2020 beslutades om införandet av en serviceavgift för varje lägenhet.

Serviceavgiften baseras på föreningens årligt löpande kostnader för skötsel av innergården, bortforsling av kvarlämnat skräp i fastighetens allmänutrymmen samt underhållskostnader som uppstått pga. boendes oaktsamhet. Serviceavgiftens belopp beräknas efter varje kalenderår och justeras fr.o.m. april månads avgift.


söndag 7 mars 2021

Registrering för tvättstuga

För att boka tvättstugan behöver du vara registrerad i vårt bokningssystem.

I länken nedan kan du läsa om hur du registrerar dig i systemet.

http://www.brfmuraren13.se/p/registrera-dig-for-tvattstuga.html 

Mvh,

Styrelsen 

söndag 10 januari 2021

Flugor i Soprummet

Styrelsen har fått in klagomål på att det senaste tiden har vart problem med flugor i soprummet som sedan stridigt sin ut i trapphuset och följt med in i boendes lägenheter.

För att åtgärda detta har styrelsen nu bokat en ordentlig kärltvätt (utöver den regelbundna tvätt och städning som sker veckovis). För att inte detta problem ska komma tillbaka eller upprepas är det viktigt att alla tar ansvar och följer de ordningsregler som är satta för att problem som detta inte ska uppstå. 

Nedan ser ni trivselreglerna för sophantering som även finns uppsatta i soprummet. Om dessa följs i kombination med att dörrarna till soprummet hålls stängda kommer vi slippa problem kopplat till sophanteringen så som flugor och illaluktande doft i trapphuset. Tack på förhand!

Styrelsen