Cyklar & Cykelställ

Föreningen har bara ett begränsat utrymme på innergården att ställa cykelställ på varför styrelsen nu beslutat att införa nya regler i syfte att förbättra situationen.

Med tanke på att det i föreningen finns 40 lägenheter men bara 34 platser i cykelställen tilldelas fr.o.m. den 17/10 en plats per lägenhet.

Platserna kommer att numreras med det fyrsiffriga lägenhetsnumret.

För barncyklar monteras krokar i taket i vilka barncyklar skall hängas.

Om en lägenhet har mer än en cykel, skall dessa ställas jäms med fasad på den stenbelagda ytan.

Om en lägenhet har fler än en cykel, skall dessa ställas jäms med fasaden på den stenbelagda ytan.

Outnyttjad cykelställsplats kan grannar komma överens om tf. nyttjanderätt.


Hur genomförs flytten ?

Alla skall flytta bort sina cyklar från cykelstället senast fredagen den 16/10.

Cyklarna skall ställas jäms med fasad runt om fastigheten på innergården.

Lördag-söndag 17-18/10 arbetar styrelsen med att märka upp samtliga cykelställ med respektive lägenhetsnummer.

Söndag kväll skall man ställa sin cykel på anvisad cykelställsplats.

Samtliga cyklar skall märkas med namn eller lägenhetsnummer.

Det kommer på altanens bord att finnas märklappar, buntband och märkpenna.


OBSERVERA !

Cyklar som står kvar fastlåsta i cykelstället lördag 17/10 kommer låsen att klippas upp på. Föreningen tar inget ansvar för uppklippta lås !

Cyklar som inte är uppmärkta och placerade i cykelställ alt. jäms med fasad senast kommande söndag, den 25/10, kommer att kastas.

Föreningen tar inget ansvar för kastade cyklar !