Brandskydd

Barnvagnar, rullatorer, kälkar, cyklar et cetera i ett trapphus eller vinds- och källargång är ett stort hinder för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en barnvagn innebära livsfara för dig och dina grannar. Inte ens dörrmattor utanför den egna lägenhetsdörren är tillåtet eftersom en dörrmatta lätt kan ta eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på kort tid.

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål, såsom rullatorer, barnvagnar och dörrmattor, förvaras i trapphus eller vind- och källargång. Det riskerar att försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden i händelse av brand.

För din och allas säkerhet får därför inga barnvagnar eller andra lösa föremål förvaras i trapphuset och dörrmattor ska placeras innanför din lägenhetsdörr. Genom att följa dessa regler kan vi minimera risken för brand samtidigt som det även blir enklare att hålla trapphuset rent och snyggt!