Brevlådor

 BREVLÅDORNA I ENTRÉN.

Entréplanet skapar trivsel för oss boende och ger ofta ett första intryck för besökare i vår fastighet. Inte minst påverkar det helhetsintrycket vid lägenhets-försäljningar.

Styrelsen vill nu komma till rätta med den ”lappsjuka“ som länge härjat på föreningens brevlådor. Idag finns, förutom lägenhetsnummer och bostadsrättsinnehavarens namn, en del både fula och trasiga etiketter för bl.a:

  •  Nej till reklam
  •  Nej till gratistidningar
  •  Andra namn än bostadsrättsinnehavarens
  •  Företagsnamn (avser inte restaurangerna)

Styrelsen har därför beslutat att inga klistermärken eller lappar får klistras fast på brevlådorna.

Om så sker kommer dessa avlägsnas utan fördröjning och på innehavarens bekostnad.

Endast bostadsrättsinnehavarens namn och lägenhetsnummer få namnetiketten, övriga etiketter skall beställas av Jiri Pallas (nedan) och kan t.ex. avse:

  •  2:a-handsboende
  •  Företag
  •  Ingen reklam
  •  Inga gratistidningar

Övriga etiketter  trycks på sk. DYMO-etiketter. Önskas företagsbrevlåda – kontakta Jiri Pallas (jiri.pallas@gmail.com eller 076-793 11 76)

Med bästa hälsningar,

Styrelsen