Renovering/Ombyggnation

Regler vid renovering/ombyggnation för boende på Roslagsgatan 6

Alla arbeten i lägenheten som ej avser ytskiktsrenovering anmäls till styrelsen innan arbetet påbörjas. 

Arbeten som kan påverka fastigheten såsom rivning av bärande väggar, byte av tätskikt, vatten- och avloppsinstallationer, förändringar av gas och ventilation, samt större el-arbeten kräver tillstånd från styrelsen. 

Alla förändringar av fastighetens ventilation skall, innan så sker, konsulteras med BRF:s
ventilationsfirma InventProjekt AB.

Innan arbetena får påbörjas tas kontakt med av styrelsen utsedd besiktningsman vars uppgift är att kontrollera att arbetena utförs enligt gällande föreskrifter och att erforderlig dokumentation lämnas till styrelsen för arkivering. Bostadsrättsinnehavaren svarar för besiktningsmannens kostnad. Arbeten, där så krävs enligt gällande föreskrifter, skall utföras av leverantör/person med dokumenterad erforderlig kompetens. Leverantören skall ha ansvarsförsäkring och F-skattsedel. Kopior av dessa skall lämnas till besiktningsmannen. 

Vid rivning av väggar och omdisponeringar av ytor skall en kontrollmätning av lägenhetens area utföras. Bostadsrättsinnehavaren svarar för denna kostnad. Störande arbeten utförs vardagar mellan 07.30 och 17.00. 

Vid behov av avstängning av vatten, gas eller el sätts anslag upp i entrén minst 1 vecka innan avstängningen sker. Avstängning och igångsättning sker av besiktningsmannen. 

Vid användande av hissen skall denna kläs in med skydd för att undvika skador. För undvikande av diskussioner skall hissen besiktigas innan och efter av besiktningsmannen. 

Efter genomförda arbeten lämnas kopia på ritning, beviljat bygglov, godkänt besiktningsprotokoll och all övrig relevant dokumentation till styrelsen för arkivering. 

Emre Koyuncu (emre.koyuncu@delagott.se) från Delagott är tills vidare utsedd till besiktningsmannen 

Stockholm 2020-09-16 
Styrelsen Brf Muraren 13