BRF AvgifterBRF har sedan april 2008, då BR-avgiften sänktes med 25%, haft oförändrade avgifter för dess bostadsrättsinnehavare vilket sakteligen lett till att intäkterna för BRF minskat medan BRF’s utgifter ökat pga. bl.a. indexhöjningar hos leverantörerna.

Efter kontroll av utvecklingen av Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal 2008 jmf. dito 2020 konstateras att KPI ökat med 11,80% under den angivna perioden.

I ett led att anpassa BRF’sintäkter mot dess kostnader beslutar styrelsen att i ett första steg höja BR-avgifterna med 12,0% fr.o.m. den 1 juli 2021.

Styrelsen beslutade den 6 april 2021 att knyta föreningens avgifter till KPI (konsumentprisindex) i ett led att kontinuerligt ha föreningens leverantörskostnader balanserade mot föreningens avgiftsintäkter.
KPI mäts för hela kalenderåret år 1 och påförs de boende i april år 2.