tisdag 15 september 2015

Höststädning / 2:a handsuthyrning / Renovering / Regler för ombyggnad

Viktig info, Brf Muraren 13
2015-09-14
Höststädning
Söndagen den 18/10 har alla i huset möjlighet att ställa de saker man vill slänga i utrymmet utanför tvättstugan. Ett företag kommer komma måndag morgon och slänga allt som står där. Passa på att slänga trasiga cyklar eller saker som står och skräpar i källarförråden.
2:a handsuthyrning
För att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand krävs alltid godkännande av styrelsen. Blankett för ansökan finns på föreningens hemsida. Byte av hyresgäst kräver nytt tillstånd från föreningens styrelse via ny ansökan.
Uthyrning till Airbnb är inte tillåtet då det saknas stöd i Bostadsrättslagen. Hyresnämnen har nyligen beslutat att förutom att uthyrningen liknar kommersiell hotellverksamhet, så kan det uppfattas som störande för övriga boende när många okända personer rör sig i fastigheten.
Om bostadsrättsinnehavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand är det grund för förverkande och föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.
Renovering
Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, rivning av väggar, eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.
Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller utbyte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen.
För att ett ärende ska hinna behandlas av styrelsen måste ansökan lämnas in senast två veckor före det är dags att påbörja renoveringen. OBS! Ett av styrelsen beviljat tillstånd för ombyggnad är alltid villkorat att medlemen som bygger om lägenheten förbinder sig att följa föreningens regler för ombyggnad.
Allmänna regler för ombyggnad:
•Allt arbete ska utföras hantverksmässigt.
•Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får endast förekomma mellan 08.00-20.00 på vardagar och 09.00-20.00 på helger. På ”röda dagar” får renoveringsarbete som stör ej pågå.
•Byggmaterial och avfall får ej förvaras i trapphuset.
•Byggavfall får EJ slängas i grovsoprummet.
•Trapphus och hissar ska städas dagligen vid nedsmutsning.
•Hisskydd ska användas vid transport av skrymmande eller nedsmutsande föremål.
•Central avstängning av el, vatten, värme eller gas får endast utföras av behörig hantverkare och efter samråd med fastighetens förvaltare Delagott. Infomation om avstängning ska anslås i god tid på anslagstavlan på entréplan samt i hissen.
NYTT! Intyg om hantverkares certifikation för Säker Vatteninstallation och våtrumsbehörighet utfärdad av BKR skall lämnas till styrelsen i samband med ansökan om tillstånd för ombyggnaden. Höga kostnader orsakade av vattenskador som resultat av undermåligt utfört arbete är vanligt förekommande. Tänk även på grannen under!

Balkonger mot innergården

Föreningen kommer fakturera de hushåll som vill vara med och bygga balkong i förskott. Detta kommer ske innan årsskiftet. Det är därför viktigt att varje hushåll som vill bygga balkong förebereder finansieringen av respektive balkong. FÄSTEB har redan varit och mätt hemma hos de hushåll som har anmält intresse (2015-06-24).  (För mer info se: www.brfmuraren13.se).
Cyklar, mopeder, barnvagnar, rollatorer mm..
Inga cyklar, barnvagnar eller andra föremål får placeras i trappuppgångar av brandsäkerhets- och utrymningsskäl. I lägenhetsförråd får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste hållas fria från saker och får inte belamras. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förrådet. Det finns en lag: lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). Efterföljs inte detta kan föreningen få betala vite, vilket innebär att din månadsavgift kan påverkas av detta. För de boende som väljer att inte följa myndigheternas krav kommer styrelsen i sin tur se till att detta följs. Samtliga föremål kommer att tas bort och låsas in i ett förråd. Föremålen får därefter lösas ut efter anmälan till styrelsen.
Håll dig uppdaterad
Styrelsen lägger vare månad upp ny information på föreningens hemsida www.brfmuraren13.se. Glöm inte att kika där med jämna mellanrum.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
www.brfmuraren13.se

brfmuraren13@gmail.com


måndag 20 juli 2015

Senaste Nytt i BRF MURAREN 13


2015-07-16
Påminnelse: LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR
Cyklar, mopeder, barnvagnar, rollatorer mm..
I huset finns separata utrymmen för cyklar. Cyklar ska förvaras i cykelställen på innergården.
Trasiga cyklar och andra föremål ska inte förvaras i cykelställen, sådant får man förvara i sitt eget källarförråd. Inga cyklar, barnvagnar eller andra föremål får placeras i trappuppgångar av brandsäkerhets- och utrymningsskäl. Bensindrivna mopeder och motorcyklar får ej förråd på grund av brandrisken.
Lägenhetsförråd
I lägenhetsförråd får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste hållas fria från saker och får inte belamras. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förrådet.
Det finns en lag: lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). Efterföljs inte detta kan föreningen få betala vite, vilket innebär att din månadsavgift kan påverkas av detta. Men framför allt handlar det om brand och olyckrisk. Dessutom blir städningen lidande. För de boende som väljer att inte följa myndigheternas krav kommer styrelsen i sin tur se till att detta efterlevs. Samtliga föremål kommer att tas bort och låsas in i ett förråd. Föremålen får därefter lösas ut efter anmälan till styrelsen.För kontakt med styrelsen vänligen maila: brfmuraren13@gmail.com


2013-10-04
För att behålla värme kan alla hjälpa till och lufta sina egna element. För instruktion se här: Lufta element

2013-10-01
Stamspolningen är nu klar, nycklarna kan hämtas på Delagotts kontor.


  • Barnvagnsrum och gräsklippare 
  • Extrastämma för röstning om balkongbygge 
  • Årsstämma och styrelse 
  • Varför ska man gå på stämman? 
  • Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen? 
  • Hjälp gärna till 
  • Hemsida Läs: Infobrev

2013-09-25
 Renspolning av kök- och badrumsavlopp Se Delagotts informationsblad 
2013-08
Styrelsen 2013/2014 se  här

2013-04
Ny fastighetsförvaltare. För felanmälan klicka här:  Delagott   

2012-09
Ny epost för att nå samtliga i styrelsen: brfmuraren13 @ gmail.com
Kontaktuppgifter För att vi i styrelsen ska kunna nå er boende med information lättare behöver vi få aktuella kontaktuppgifter från er! Vi ber er därför att meddela namn, samt telefonnummer och mailadress till styrelsen. Lättast är att maila till brfmuraren13@gmail.com

Äldre poster:
Ny hissservice leverantör är på plats; KONE. Detta innebär att avtalet med St Erikshiss är uppsagt.

2011-09-21 
Nytt cykelförråd byggs 3-7 oktober. 
Ni som har cyklar på innegården, vänligen flytta dessa innan 30 september då de annars blir bortforslade av föreningen.

Nya avgifter
På föreningsstämman 2010 beslutades om nya andelstal i föreningen. Detta med anledning av ommätning av de två vindslägenheterna. Då avgifterna till föreningen baseras på andelstalen innebar förändringen av andelstalen också att en korrigering av avgifterna måste göras. Dessvärre har den dragit ut på tiden och avier med de nya avgifterna skickades ut först till det tredje kvartalet i år.
Ett informationsblad angående detta borde ha gått ut i samband med att avierna skickades ut och vi i styrelsen beklagar att så inte skedde.

Försäkring
En ny försäkring kommer på nytt att upphandlas pga av att nuvarande försäkringsbolag har gjort en principiellt viktig villkorsförändring med stor nackdel för föreningen. 
Vidare information kommer om det innebär förändringar för enskilt hushåll.

Innerdörrarna i porten
Det börjar nu bli kallt ute och vi vill därför påminna alla om att se till att innerdörrarna i trapphuset ut mot porten och ner mot gården hålls stängda. Detta för att vi ska slippa att ha ett utkylt trapphus och därigenom få ökade uppvärmningskostnader. 


Väl mött//
Styrelsen Brf Muraren 13