torsdag 19 september 2013

Senaste Nytt

2015*09*03
Styrelsen meddelar:  Regler för andrahandsuthyrning finns här

2015-07-06
Styrelsen meddelar:  Nya ordningsregler finns här
 
2015-06-14
Styrelsen meddelar:

- Årsredovisningen för 2014 finns här

-Elgräsklippare inköpt, batteri laddas i fettavskiljarrummet. Gräsklipparen står i förrådet på innergården och alla boende i BRF Muraren 13 kan hjälpa till att klippa gräset på innergården.

-Fästeb AB kommer och mäter hos de hushåll (gäller endast de som bor mot innergården) som har anmält intresse för balkongbygge onsdagen den 24/6 mellan kl 07.00-12.00. För frågor kring balkongbygget maila
balkonggruppen@hotmail.com

2014-03-05
Styrelsen meddelar:

Föreningen ersätter inte för skador eller ev liknande utgifter retroaktivt. 

2013-10-04
För att behålla värme kan alla hjälpa till och lufta sina egna element. För instruktion se här: Lufta element
2013-10-01
Stamspolningen är nu klar, nycklarna kan hämtas på Delagotts kontor.

2013-09-28
OBS! Viktigt meddelande!
Delagott misstänker att det kan vara ett läckage i fastigheten från värmerören.
Vi ber er därför att undersöka er lägenhet om det läcker in vatten från ovanstående våning eller om ni märker att det är fuktigt/blött på golv eller väggar.
Om ni märker fuktskador var god kontakta Delagott på 073 141 50 43. Det går bra även på kvällstid samt helgen.
2013-09-19

"Brev till medlemmar i Brf Muraren 13" se här:  Infobrev

Rubriker: 

  • Ny förvaltare 
  • Spolning av stammar 
  • Soprummet 
  • Barnvagnsrum och gräsklippare 
  • Extrastämma för röstning om balkongbygge 
  • Årsstämma och styrelse 
  • Varför ska man gå på stämman? 
  • Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen? 
  • Hjälp gärna till 
  • Hemsida 

Läs: Infobrev

2013-09-25
 Renspolning av kök- och badrumsavlopp Se Delagotts informationsblad 
2013-08
Styrelsen 2013/2014 se  här

2013-04
Ny fastighetsförvaltare. För felanmälan klicka här:  Delagott   

2012-09
Ny epost för att nå samtliga i styrelsen: brfmuraren13@gmail.com
Kontaktuppgifter För att vi i styrelsen ska kunna nå er boende med information lättare behöver vi få aktuella kontaktuppgifter från er! Vi ber er därför att meddela namn, samt telefonnummer och mailadress till styrelsen. Lättast är att maila tillbrfmuraren13@gmail.com

Äldre poster:

Ny hissservice leverantör är på plats; KONE. Detta innebär att avtalet med St Erikshiss är uppsagt.

2011-09-21 
Nytt cykelförråd byggs 3-7 oktober. 
Ni som har cyklar på innegården, vänligen flytta dessa innan 30 september då de annars blir bortforslade av föreningen.

Nya avgifter
På föreningsstämman 2010 beslutades om nya andelstal i föreningen. Detta med anledning av ommätning av de två vindslägenheterna. Då avgifterna till föreningen baseras på andelstalen innebar förändringen av andelstalen också att en korrigering av avgifterna måste göras. Dessvärre har den dragit ut på tiden och avier med de nya avgifterna skickades ut först till det tredje kvartalet i år.
Ett informationsblad angående detta borde ha gått ut i samband med att avierna skickades ut och vi i styrelsen beklagar att så inte skedde.

Försäkring
En ny försäkring kommer på nytt att upphandlas pga av att nuvarande försäkringsbolag har gjort en principiellt viktig villkorsförändring med stor nackdel för föreningen. 
Vidare information kommer om det innebär förändringar för enskilt hushåll.

Innerdörrarna i porten
Det börjar nu bli kallt ute och vi vill därför påminna alla om att se till att innerdörrarna i trapphuset ut mot porten och ner mot gården hålls stängda. Detta för att vi ska slippa att ha ett utkylt trapphus och därigenom få ökade uppvärmningskostnader. 


Väl mött//
Styrelsen Brf Muraren 13

Infobrev September 19, 2013

 Brev till medlemmar i Brf Muraren 13 
 September 19, 2013

 Nedan följer en uppdatering av vad som har försigått de senaste månaderna. 

Ny förvaltare Vi har sedan några månader tillbaka haft Delagott som fastighetsförvaltare som arbetar i våra gemensamma utrymmen. Vi vill påminna om att de endast ansvarar för att arbeta i fastigheten och ej i lägenheten (dock med undantag för vatten/el/ventilation). 

Spolning av stammar 
Som ni har fått brev om kommer spolning av vattenstammarna ske. Glöm inte att lämna nyckel till Delagott. 

Soprummet 
Vi har låtit soprummet målas om. Vi ber er vara noga med att stänga era soppåsar samt att ej slänga kartonger och glas i soprummet. 

Barnvagnsrum och gräsklippare 
Vi har också ordnat ett barnvagnsrum på innergården, intill cyklarna. Där står också en gräsklippare som alla i föreningen får låna för att snygga till på innergården. Koden till rummet/utrymmet är densamma som portkoden. 

Extrastämma för röstning om balkongbygge 
I november kommer balkongfrågan tas upp på nytt. Detta för att det har varit ett mycket stort intresse för balkongbygge i huset. Vi kommer rösta om vi ska söka bygglov för att bygga balkonger (både vanliga och franska) mot innegrården samt bygglov för franska balkonger ut mot gatan. Vi vill understryka att röstningen handlar om vi ska söka bygglov eller ej. De som är intresserade av att få balkonger och/eller franska balkonger får dela på kostnaderna kring bygglovet. Om man väljer att bygga en balkong eller ej är helt frivilligt. Balkongerna kommer sedan att finansieras av lägenhetsinnehavarna själva. Kallelse till extrastämma kommer i november. 

Årsstämma och styrelse 
I juli hade vi årsstämma där en ny styrelse valdes. Aktuell information om styrelsens sammansättning finns på anslagstavlan i entrén. Intresset för att vara med i styrelsen var tyvärr väldigt lågt. När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är ett ägande som ger både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen skall ta ansvar, inte bara för den egna lägenheten, utan även för fastigheten och dess kringmiljö. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. 

Varför ska man gå på stämman? 
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att lämna in motioner med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto attraktivare boendemiljö. 

Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen? 
Om en bostadsrättsförening saknar styrelse likvideras föreningen. De intressenter som föreningen har skuld till begär tillbaka sina pengar eller tar över fastigheten som pant. De boende kan bo kvar som hyresgäster. De förlorar dock sina insatser. 

Hjälp gärna till 
Du är också välkommen att arbeta aktivt i föreningen, komma med idéer för att främja grannkontakter, organisera höst- och vårstädning och annat. Kan du tänka dig ett uppdrag i föreningens styrelse är du alltid välkommen att maila styrelsen på brfmuraren13@gmail.com. 

Hemsida 
Glöm inte att gå in på vår hemsida www.brfmuraren13.se för aktuell information i huset. 

/Styrelsen