fredag 10 mars 2023

Styrelsen rekommenderar att anlita Jour-rörmokare NW VVS, 076-186 49 59 vid akuta behov. Företaget har kunskap om huset, rören och ledningar och föreningen har avtal med företaget. Varje lägenhetsinnehavare kommer själv överens om arbete och pris med NW VVS. 

Mvh,
Styrelsen

torsdag 8 december 2022

El:
Föreningens leverantör är Ellevio som är svåra att nå via telefon.
Kundservice och felanmälan sker på 020-44 11 00.
Pågående el-avbrott finner ni på: https://avbrottskarta.ellevio.se/kommun/stockholm  

Gas:
Föreningens leverantör är Stockholm Gas
Om ni känner kraftig gaslukt ring 0771-41 01 00.
https://www.stockholmgas.se/

Internet:
Föreningens leverantör är Bredband2 (fd. A3).
Kundservice och felanmälan sker på 0770-81 10 00.
Driftinformation finner ni på: https://www.bredband2.com/privat/kundservice/driftinformation

Låssmed:
Föreningens leverantör är Låscentrum AB på Surbrunnsgatan 32, 08-612  99 40.
Då föreningen använder ett juridiskt kopieringsskyddat låssystem måste Låscentrum användas för tillverkning av nycklar och byte av låscylinder.
I akuta fall, då ni tex blivit utelåsta och Låscentrum håller stängt, kontaktar ni en auktoriserad låssmed. Var då mycket noga med att kräva företagets organisationsnummer, ta foto på låssmedens ID-kort samt villkora betalning med kort/Swish innan arbetet utförs.
Bedragarna är många – var försiktig !


lördag 1 oktober 2022

                                 Meddelande till samtliga medlemmar


Föreningen har sagt upp avtalet om pappersinsamling från den 1 december 2022. Det betyder att tidningar o dyl.  f.r.om. detta datum ej kan slängas i vårt soprum.

De närmaste sopstationerna för pappersavfall finns vid Eriksbergsplan samt vid korsningen Rehnsgatan/Luntmakargatan. 

Anledningen är lagen om matavfallshämtning som träder i kraft den 1 Januari 2023. Lagen stipulerar att alla fastigheter i Stockholm skall ha insamling av matavfall. 

Föreningen har slutit avtal med SVOA (Stockholm Vatten och avfall) om matavfallshämtning. 

SVOA kommer att placera 140 lit. kärl i vårt soprum där avfallet kommer att hämtas 1 gång/vecka. 

SVOA kommer att skicka ut ”startkit” till samtliga hushåll i föreningen. Detta innefattar bl.a. papperspåsar, informationsfoldrar och luftande påshållare till köken som minimerar lukt. 

  

Styrelsen   

  

onsdag 23 juni 2021

Besiktningsprotokoll från obligatorisk ventilationskontroll

Se besiktningsprotokoll från obligatorisk ventilationskontroll på anslagstavlan.

onsdag 5 maj 2021

måndag 26 april 2021

Höjning av BRF-avgifter.


Bakgrundsinfo:

· I april 2008 sänktes avgiften med 25%

· Sedan dess har föreningen haft oförändrade avgifter vilket sakteligen lett till att föreningens reella     intäkter minskat i värde

· Föreningens utgifter ökar på grund av indexhöjningar hos våra leverantörer

· Konsumentprisindex (KPI) har under perioden.2008 och 2020 ökat med 11,80%.


Beslut:
I ett led att anpassa BRF´s intäkter mot dess kostnader beslutar styrelsen att höja BRF-avgifterna med 12% fr.o.m. den 1 juli 2021.

Styrelsen kommer fortsättningsvis att göra årliga beräkningar i ett led att skapa en långsiktig balans mellan föreningens intäkter och utgifter och fondera nödvändiga medel för att undvika skuldsättning vid framtida underhålls-, investerings- och renoveringsbehov./Styrelsen.


Se: BRF Avgifter