torsdag 14 december 2023

Ang. renoveringar

Vi vill meddela det senaste beslutet från styrelsen gällande fastighetsrenoveringar. Styrelsen har beslutat att lägenhetsinnehavare som planerar att renovera toalett, badrum och kök bör inkludera utbyte av berörda stammar samt kall/varmvattenrör fram till huvudanslutningspunkterna. Detta beslut utgör en del av vårt övergripande initiativ att effektivisera och kostnadsoptimera för de kommande stambytena i fastigheten samtidigt som det minimerar behovet av upprepade renoveringar i kök eller badrum. 

Tack för er förståelse och samarbete.