söndag 28 mars 2021

Barvagnar får ej parkeras i trapphuset.

Med hänvisning till våra säkerhetsregler gällande brandskydd och minimera risken för brand ska trapphus, entré och källargång hållas fritt från lösa föremål.

Barnvagnar, dörrmattor och andra personliga pinaler ska alltså förvaras innanför lägenhetsdörren (eller i ditt föråd).


Föreningens brandskyddsregler: http://www.brfmuraren13.se/p/brandskydd.html

Serviceavgift 2021

Serviceavgift

På årsstämman 2020 beslutades om införandet av en serviceavgift för varje lägenhet.

Serviceavgiften baseras på föreningens årligt löpande kostnader för skötsel av innergården, bortforsling av kvarlämnat skräp i fastighetens allmänutrymmen samt underhållskostnader som uppstått pga. boendes oaktsamhet. Serviceavgiftens belopp beräknas efter varje kalenderår och justeras fr.o.m. april månads avgift.


söndag 7 mars 2021

Registrering för tvättstuga

För att boka tvättstugan behöver du vara registrerad i vårt bokningssystem.

I länken nedan kan du läsa om hur du registrerar dig i systemet.

http://www.brfmuraren13.se/p/registrera-dig-for-tvattstuga.html 

Mvh,

Styrelsen