söndag 28 mars 2021

Serviceavgift 2021

Serviceavgift

På årsstämman 2020 beslutades om införandet av en serviceavgift för varje lägenhet.

Serviceavgiften baseras på föreningens årligt löpande kostnader för skötsel av innergården, bortforsling av kvarlämnat skräp i fastighetens allmänutrymmen samt underhållskostnader som uppstått pga. boendes oaktsamhet. Serviceavgiftens belopp beräknas efter varje kalenderår och justeras fr.o.m. april månads avgift.