lördag 1 oktober 2022

                                 Meddelande till samtliga medlemmar


Föreningen har sagt upp avtalet om pappersinsamling från den 1 december 2022. Det betyder att tidningar o dyl.  f.r.om. detta datum ej kan slängas i vårt soprum.

De närmaste sopstationerna för pappersavfall finns vid Eriksbergsplan samt vid korsningen Rehnsgatan/Luntmakargatan. 

Anledningen är lagen om matavfallshämtning som träder i kraft den 1 Januari 2023. Lagen stipulerar att alla fastigheter i Stockholm skall ha insamling av matavfall. 

Föreningen har slutit avtal med SVOA (Stockholm Vatten och avfall) om matavfallshämtning. 

SVOA kommer att placera 140 lit. kärl i vårt soprum där avfallet kommer att hämtas 1 gång/vecka. 

SVOA kommer att skicka ut ”startkit” till samtliga hushåll i föreningen. Detta innefattar bl.a. papperspåsar, informationsfoldrar och luftande påshållare till köken som minimerar lukt. 

  

Styrelsen