Ordningsregler

ORDNINGSREGLER FÖR BRF MURAREN 13


Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för att vårda vårt boende.


Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och med några gemensamma ordningsregler för vissa områden, kan vi göra vårt boende ännu mer trivsamt och undvika onödiga irritationsmoment.


När vi i styrelsen har tagit fram/beslutat om nedanstående regler ha vi dels specifikt tänkt på vårt hus och förening men även tagit intryck av vad andra bostadsrättsföreningar har som ordningsregler. Men mest av allt har vi utgått från sunt förnuft.


Störande ljud


Under vardagar är det bra om det råder nattro mellan kl. 22.00-07.00. Renoveringsarbeten som stör får pågå vardagar mellan klockan 07.00-20.00 och helger mellan klockan 09.00-20.00.

Om du har fest så tänk på ljudnivån efter kl. 24.00. Kom även ihåg, att meddela dina grannar i god tid, minst en vecka innan, att du ska ha fest. Vi ska samtidigt tänka på att vara toleranta och acceptera att grannen har fest någon gång per år.


Undvik utomhusskor med hårda klackar när du är hemma. Ditt golv är din grannes tak. I såväl våra befintliga som nyproducerade lägenheter har vi tunna och dåliga trossbottnar.


Trappuppgången och gemensamma utrymmen


Vid renovering, meddela i god tid dina grannar att det kommer att ske. Se till att du eller hantverkarna du anlitar skyddar hissen mot onödigt slitage samt att ni inte lämnar byggsopor och annat skräp i trapphus eller föreningens soprum. Ska du göra en mer omfattande renovering som innebär t.ex. avstängning av vatten, håltagning i vägg (bärande eller ej),ändring av planlösning eller andra åtgärder som kan tänkas påverka el (av större omfattning),
vatten, avlopp eller ventilation kontakta styrelsen i god tid i förväg.


Detta för att nödvändig information ska kunna förmedlas samt att vissa åtgärder kräver fastighetsägarens samtycke.


Lämna aldrig dörrar till källare, soprum och andra gemensamma utrymmen olåsta. Soprummet är endast till för hushållssopor och tidningsåtervinning. Se anslag i soprummet var du kan göra dig av med annat avfall.


Det är förbjudet att röka i trapphuset, hissen, källaren eller i andra gemensamma utrymmen.


Ställ inte cyklar, barnvagnar eller andra transportmedel i portar och källargångar samt belamra inte heller allmänna utrymmen med personliga tillhörigheter.
Vi har ett snyggt och enhetligt trapphus. Namnskyltar till dörren beställs av föreningens fastighetsskötare.


Skruva inte i dörren. Det finns redan en krok för juldekoration.


Innergården


Håll rent efter dig och kom ihåg att rengöra grillen efter användning. Skällande hundar får ej vistas på innergården då det stör övriga boenden. Se även ALTANEN.