Överlåtelse

Överlåtelse 

När du säljer din lägenhet måste köparen godkännas som medlem i föreningen innan köpet kan gå igenom. 

Överlåtelsehandlingarna (2 ex) ska skickas till Brf Muraren 13 för signering av 2 personer i styrelsen och därefter skickas 1 ex vidare till den ekonomiska förvaltaren (Calculare) som registerar in godkännandet av ny medlem, och 1 ex skickas tillbaka till mäklaren/banken. Tänk på att skicka in överlåtelsehandlingarna i god tid (minimum 30 dagar) för att medlemskapet ska hinnas med att behandlas. 

För att beviljas medlemskap gör föreningen en kreditupplysning, om det finns osäkerhet om betalningsförmåga krävs ett arbetsgivarintyg eller ett borgensmedgivande. När medlemskapet är godkänt rekommenderas att köparen bokar en tillsyn med mäklaren och säljaren.

De delar som köparen, dvs den nya bostadsrättsinnehavaren ansvarar för, framgår av Brf Muraren 13s stadgar samt i ordningsreglerna som finns att läsa här på hemsidan. 

Styrelsen rekommenderar att köparen anlitar en oberoende besiktningsman för kontroll av lägenhetens skick gällande det underhållsansvar som köparen övertar från säljaren.

Observera att en tillsyn inte är lika med en besiktning av lägenheten.