Altanen

Regler för Altanen på innergården:

●   Endast boende i BRF Muraren 13 får boka och använda altanen på 

      innergården.

●   Icke boende i BRF får bjudas in men den boende ansvarar för att alla 

      regler följs samt för eventuella skador och städning.

●   Altanen kan endast bokas mellan 10.00 – 22.00 alla dagar i veckan.

      Först till kvarn gäller.

      Ange mellan vilka tider Ni vill boka altanen.

●   Rökning är endast tillåten i ”rökrutan” invid kompost-tunnan i den 

      bortre hörnan.

      Fimpar skall kastas i medtagen burk eller annan behållare.

●   Grillning får endast ske på BRF:s grill som placeras utanför altanen.

      Engångsgrillar är inte tillåtna.

        Både grill och grillgaller skall rengöras efter användning!

●   På altanen finns ett el-uttag till vilket t.ex. kaffebryggare, 

      hushållsmaskiner och mobil-laddare kan anslutas.

●   Vid avslutad användning skall:

      »   Bord, stolar, arbetsytor, golv, grill & grillgaller rengöras.

      »   Allt skräp, burkar, flaskor och fimpar avlägsnas från innergården och 

           hanteras enligt gängse praxis.

      »   Infravärme och ljus stängas av.

 


Mycket nöje 😊

Styrelsen