torsdag 14 december 2023

Ang. renoveringar

Styrelsen har beslutat att lägenhetsinnehavare som planerar att renovera toalett, badrum och kök skall inkludera byte av samtliga berörda stammar samt kall/varmvatten/varmvattencirkulationsnrör fram till respektive vertikal huvudanslutningspunkt/stam. Vidare skall Dinami AB skall kontaktas i inledningen av nämnda renoveringar i ett led för Dinami att utröna huruvida de vid samma tillfälle, på BRF's bekostnad, skall byta ut nämnda vertikala huvudstammar- och rör, dvs de som tillhör fastigheten.

Dinami AB, Öystein Lunde, 08-588 869 60, Oystein.Lunde@dinami.se.

Detta beslut utgör en del av styrelsens övergripande initiativ att effektivisera och kostnadsoptimera för alla kommande stambyten i fastigheten samtidigt som det minimerar behovet av upprepade renoveringar i kök, wc och badrum.


Tack för er förståelse och samarbete.