torsdag 19 september 2013

Infobrev September 19, 2013

 Brev till medlemmar i Brf Muraren 13 
 September 19, 2013

 Nedan följer en uppdatering av vad som har försigått de senaste månaderna. 

Ny förvaltare Vi har sedan några månader tillbaka haft Delagott som fastighetsförvaltare som arbetar i våra gemensamma utrymmen. Vi vill påminna om att de endast ansvarar för att arbeta i fastigheten och ej i lägenheten (dock med undantag för vatten/el/ventilation). 

Spolning av stammar 
Som ni har fått brev om kommer spolning av vattenstammarna ske. Glöm inte att lämna nyckel till Delagott. 

Soprummet 
Vi har låtit soprummet målas om. Vi ber er vara noga med att stänga era soppåsar samt att ej slänga kartonger och glas i soprummet. 

Barnvagnsrum och gräsklippare 
Vi har också ordnat ett barnvagnsrum på innergården, intill cyklarna. Där står också en gräsklippare som alla i föreningen får låna för att snygga till på innergården. Koden till rummet/utrymmet är densamma som portkoden. 

Extrastämma för röstning om balkongbygge 
I november kommer balkongfrågan tas upp på nytt. Detta för att det har varit ett mycket stort intresse för balkongbygge i huset. Vi kommer rösta om vi ska söka bygglov för att bygga balkonger (både vanliga och franska) mot innegrården samt bygglov för franska balkonger ut mot gatan. Vi vill understryka att röstningen handlar om vi ska söka bygglov eller ej. De som är intresserade av att få balkonger och/eller franska balkonger får dela på kostnaderna kring bygglovet. Om man väljer att bygga en balkong eller ej är helt frivilligt. Balkongerna kommer sedan att finansieras av lägenhetsinnehavarna själva. Kallelse till extrastämma kommer i november. 

Årsstämma och styrelse 
I juli hade vi årsstämma där en ny styrelse valdes. Aktuell information om styrelsens sammansättning finns på anslagstavlan i entrén. Intresset för att vara med i styrelsen var tyvärr väldigt lågt. När du köper en bostadsrätt blir du delägare i bostadsrättsföreningens tillgångar och skulder. Det är ett ägande som ger både rättigheter och skyldigheter. Alla i föreningen skall ta ansvar, inte bara för den egna lägenheten, utan även för fastigheten och dess kringmiljö. Detta regleras i bostadsrättsföreningens stadgar. 

Varför ska man gå på stämman? 
Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet. Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att lämna in motioner med förslag om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som de anser vara felaktigt. Ju större engagemang de boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto attraktivare boendemiljö. 

Vad händer om ingen vill sitta i styrelsen? 
Om en bostadsrättsförening saknar styrelse likvideras föreningen. De intressenter som föreningen har skuld till begär tillbaka sina pengar eller tar över fastigheten som pant. De boende kan bo kvar som hyresgäster. De förlorar dock sina insatser. 

Hjälp gärna till 
Du är också välkommen att arbeta aktivt i föreningen, komma med idéer för att främja grannkontakter, organisera höst- och vårstädning och annat. Kan du tänka dig ett uppdrag i föreningens styrelse är du alltid välkommen att maila styrelsen på brfmuraren13@gmail.com. 

Hemsida 
Glöm inte att gå in på vår hemsida www.brfmuraren13.se för aktuell information i huset. 

/Styrelsen