måndag 26 april 2021

Höjning av BRF-avgifter.


Bakgrundsinfo:

· I april 2008 sänktes avgiften med 25%

· Sedan dess har föreningen haft oförändrade avgifter vilket sakteligen lett till att föreningens reella     intäkter minskat i värde

· Föreningens utgifter ökar på grund av indexhöjningar hos våra leverantörer

· Konsumentprisindex (KPI) har under perioden.2008 och 2020 ökat med 11,80%.


Beslut:
I ett led att anpassa BRF´s intäkter mot dess kostnader beslutar styrelsen att höja BRF-avgifterna med 12% fr.o.m. den 1 juli 2021.

Styrelsen kommer fortsättningsvis att göra årliga beräkningar i ett led att skapa en långsiktig balans mellan föreningens intäkter och utgifter och fondera nödvändiga medel för att undvika skuldsättning vid framtida underhålls-, investerings- och renoveringsbehov./Styrelsen.


Se: BRF Avgifter